Beveiliginsbeambten

De beveiligingsbeambten van MVB zorgen bij evenementen voor de visitatie, handhaving van orde en rust, garderobediensten, parkeerbeheer, toegangscontroles en zij voorkomen onregelmatigheden.
De beambten zijn eveneens uitstekend in staat om conflicten zoveel mogelijk te beperken en lastige personen snel te verwijderen.
Tevens zijn de beambten in het bezit van een BHV en een EHBO diploma en zijn er beambten die ingezet kunnen worden als brandwacht.